การใช้งานวาล์วในแต่ละแบบ

da

ในปัจจุบันประเภทของวาล์วมีหลากหลายรูปแบบ  แต่ละรูปแบบก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป วันนี้ www.nssteel.co.th  จะพาคุณมารู้จักกับการใช้งานวาล์วแต่ละแบบดังนี้

Manual Valves: โดยปกติ Manual Valve ถูกใช้ในหลายๆ แห่งเช่น ติดตั้งก่อนและหลัง Control Valve, ติดตั้งสำหรับทำ Bypass Valves ซึ่งคุณสมบัติหลักๆที่โดดเด่นของตัว Manual Valve ก็คือความสามารถในการปิดของตัววาล์ว ซึ่งจะเกิดการรั่วไหลในขณะที่ปิดสุดน้อยมาก ซึ่งในกระบวนการผลิตที่ไม่ต้องการระบบอัตโนมัติ และผู้ปฏิบัติงานทำการปรับวาล์วโดยตรงนั้น Manual Valve น่าจะเป็นทางเลือกที่ดูคุ้มที่สุด เพราะราคาไม่แพงเมื่่อเทียบกับ Control Valve ซึ่งชนิดของ Manual Valve ก็มีหลายแบบให้เลือกใช้ เช่น Globe, Gate, Butterfly และ Ball Valves

Self-Operated Regulating Valves: วาล์วชนิดนี้นั้นเหมาะกับกระบวนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรไม่บ่อยมากนัก เช่น อัตราการไหล, แรงดัน และอุณหภูมิ หรือกระบวนการผลิตที่ไม่ต้องการความแม่นยำมาก ซึ่งในกรณีที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงค่าที่ได้ตั้งเอาไว้ ทางผู้ปฏิบัติงานต้องไปทำการเปลี่ยนค่าที่หน้างาน ซึ่งชนิดของวาล์วแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Globe

Control Valve: วาล์วควบคุมจะรับสัญญาณมาจากตัวควบคุม (Controller) เพื่อมาควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามค่าที่เราตั้งไว้ (Set Point) ซึ่งตัวควบคุมจะรับสัญญาณมาจากตัวส่งสัญญาณอีกที (Transmitter) โดยชนิดของเซนเซอร์หรือตัวส่งสัญญาณ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้วัดอะไร เช่นวันแรงดันก็ใช้ Pressure Transmitter หรือวัดอุณหภูมิก็ใช้